top of page

KÖPVILLKOR 

ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Köpvillkor”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.bengtbakomkameran.se. Avtal ingås mellan dig och Bengt Bakom Kameran AB. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument.


För att kunna beställa på www.bengtbakomkameran.se måste Du ha fyllt 18 år. 


Bengt Bakom Kameran reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på www.bengtbakomkameran.se, exempelvis fel i produktbeskrivning eller annan specifikation och felaktiga priser  Bengt Bakom Kameran har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Bengt Bakom Kameran meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan vi fortsätter med beställningen. Bengt Bakom Kameran kan inte garantera att bilderna på produkten återger produktens exakta utseende eller skick, då en viss färgskillnad kan förekomma beroende på bildskärm, fotokvalitet och upplösning. Vi försöker alltid på bästa sätt att exponera produkterna så korrekt som möjligt.


Bengt Bakom Kameran,äger allt innehåll på sidan som inte ägs av tredje part. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Bengt Bakom Kameran

.

AVTAL OCH BESTÄLLNING

För att kunna göra ett köp via www.bengtbakomkameran.se måste Du acceptera Köpvillkoren. Genom att acceptera Köpvillkoren förbinder Du dig att följa Köpvillkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Bengt Bakom Kamerans Integritetspolicy, se här.


Ett avtal om köp ingås först när Bengt Bakom Kameran har bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Bengt Bakom Kameran per e-post. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den har bekräftats. Om beställningen återkallas så kommer vi att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

PRISER

Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms.

LEVERANS OCH TRANSPORT
Produkter som finns till försäljning levereras normalt inom 14 dagar. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 dagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

 

Inom Göteborg levereras produkten till hemadress eller annan överenskommen adress av Bengt Bakom Kameran.
Utanför Göteborg levereras produkterna till paketombud med lämpligt fraktbolag.
Oavsett leveranssätt ska produkten tas emot eller hämtas av den som gjort köpet personligen med giltig legitimation och ordernummer. 

ÅNGERRÄTT
Alla köp på www.bengtbakomkameran.se omfattas av lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL) vilket innebär att Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att Du tagit emot konstverket. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Bengt Bakom Kameran om detta inom 14 dagar från det att Du tagit emot den beställda produkten.


Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)
Varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel. 

(b)
Skadade varor som inte längre är i samma skick som vid leverans.


Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett meddelande om detta till info@bengtbakomkameran.se. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på produkten.


Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten, och står för risken för skador.
 

Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Bengt Bakom Kameran.


När Du ångrar ditt köp betalar Bengt Bakom Kameran tillbaka det belopp som Du betalat för konstverket efter att vi inspekterat returen.

GARANTI OCH REKLAMATION
Du förstår och accepterar att färgerna i konsten som presenteras på www.bengtbakomkameran.se kan se olika ut på olika skärmar och kan därmed skilja sig mot färgåtergivningen i verkligheten.

FORCE MAJEURE
Bengt Bakom Kameran ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som vi inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. 

ÄNDRINGAR AV VILLKOREN
Bengt Bakom Kameran förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Köpvillkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Köpvillkor kommer att publiceras på www.bengtbakomkameran.se. 

Datum: 2021-09-06, Bengt Bakom Kameran AB

bottom of page